Dr. Ivica Žuvela – ginekološka ordinacija

Dr. Ivica Žuvela – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0159654

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 900006668
Status: dom zdravlja

Adresa: Benkovac, Ul. Stjepana Radića 14
Broj i naziv pošte: 23420 Benkovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4343