Dr. Marija Đuričić Dokmanović – ginekološka ordinacija

Dr. Marija Đuričić Dokmanović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0181676

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900019964
Status: dom zdravlja

Adresa: Velika Gorica, Ulica Matice Hrvatske BB
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7532