Dr. Ivo Visković – ginekološka ordinacija

Dr. Ivo Visković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0096644

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 868386839
Status: koncesija

Adresa: Makarska, Stjepana Ivičevića 2
Broj i naziv pošte: 21300 Makarska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5656