Dr. Sonja Vidaić-Beram – ginekološka ordinacija

Dr. Sonja Vidaić-Beram – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0137839

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 288328833
Status: koncesija

Adresa: Zadar, Ivana Mažuranića 28A
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7094