Dr. Jasenka Prospero – pedijatrijska ordinacija

Dr. Jasenka Prospero – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0102903

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 475347536
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Branka Blečića BB
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1546