Dr. Lidija Ptujec – pedijatrijska ordinacija

Dr. Lidija Ptujec – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0159913

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 900018607
Status: dom zdravlja

Adresa: Varaždinske Toplice, Trg Antuna Mihanovića 1
Broj i naziv pošte: 42223 Varaždinske Toplice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 807