Dr. Suada Purić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Suada Purić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0165280

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 041304136
Status: koncesija

Adresa: Supetar, Mladena Vodanovića 24
Broj i naziv pošte: 21400 Supetar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1440