Dr. Jasmina Vuković – pedijatrijska ordinacija

Dr. Jasmina Vuković – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0163848

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900017210
Status: dom zdravlja

Adresa: Đakovo, P.preradovića 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1283