Dr. Nikola Vuković – pedijatrijska ordinacija

Dr. Nikola Vuković – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0099970

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 232523258
Status: koncesija

Adresa: Split, Doverska 2
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1613