Dr. Karolina Ćosić-Vušković – ginekološka ordinacija

Dr. Karolina Ćosić-Vušković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0170992

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900011530
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Cambierieva 2
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6306