Dr. Davorko Čukelj – ginekološka ordinacija

Dr. Davorko Čukelj – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0016225

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 447144715
Status: koncesija

Adresa: Sesvete, Ninska Ulica 20
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 8000