Dr. Snježana Cukerić-Kotiga – ginekološka ordinacija

Dr. Snježana Cukerić-Kotiga – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0160215

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 900002670
Status: dom zdravlja

Adresa: Pula, Širolina Ulica 6
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052 383 643

Broj pacijenata: 3985

Radno vrijeme:
parni datumi: prijepodnevna smjena
neparni datumi: poslijepodnevna smjena
radna subota: četvrta u mejsecu

prijepodnevna smjena poslijepodnevna smjena
radno vrijeme 07:00 – 14:30 13:00 – 20:30
rad s pacijentima 07:30 – 13:30 13:30 – 19:30
dnevni odmor 10:00 – 10:30 16:30 – 17:00
telefonsko naručivanje 11:00 – 12:00 18:00 – 19:00