Dr. Karolina Magašić Panjako – ordinacija dentalne medicine

Dr. Karolina Magašić Panjako – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 338320

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 335333532
Status: koncesija

Adresa: Krk, Slavka Nikolića 34
Broj i naziv pošte: 51500 Krk

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 921