Dr. Katja Kamhi Gazdik – ordinacija dentalne medicine

Dr. Katja Kamhi Gazdik – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 347426

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 263826384
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Tizianova 34
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2309