Dr. Kornelija Koši-Šantić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Kornelija Koši-Šantić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0152382

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 314431446
Status: koncesija

Adresa: Pitomača, Trg Kralja Tomislava 7
Broj i naziv pošte: 33405 Pitomača

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1049