Dr. Andrea Kostinčer-Pojić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Andrea Kostinčer-Pojić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0043375

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 618261826
Status: koncesija

Adresa: Donja Dubrava, Cazinska Ulica BB
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1395