Dr. Kornelija Kovač – pedijatrijska ordinacija

Dr. Kornelija Kovač – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0084620

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 256125619
Status: koncesija

Adresa: Velika Gorica, Ulica Matice Hrvatske BB
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1342