Dr. Željka Kovač – pedijatrijska ordinacija

Dr. Željka Kovač – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0049018

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 239923995
Status: koncesija

Adresa: Našice, Ul. Bana Jelačića 6
Broj i naziv pošte: 31500 Našice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1428