Dr. Krunoslav Mikolašević – medicina rada

Dr. Krunoslav Mikolašević – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: OSJEČKO-BARANJSKA
Status: dom zdravlja

Adresa: P.preradovića 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: