Dr. Vesna Miletić-Kancelir – medicina rada

Dr. Vesna Miletić-Kancelir – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ISTARSKA
Status: koncesija

Adresa: Ulica Mattea Benussija – Via Matteo Benussi 6
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: