Dr. Lidija Dukić Loš – medicina rada

Dr. Lidija Dukić Loš – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: GRAD ZAGREB
Status: dom zdravlja

Adresa: Ulica Eugena Kumičića 5
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: