Dr. Medicina Rada Dz Bjelovarsko-Bilogorske Žup. – medicina rada

Dr. Medicina Rada Dz Bjelovarsko-Bilogorske Žup. – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ELOVARSKO-BILOGOR
Status: dom zdravlja

Adresa: Ul. Josipa Jelačića 13C
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: