Dr. Luka Bačić – ginekološka ordinacija

Dr. Luka Bačić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 7764669

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 337433747
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Žrtava Fašizma 10/II
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5492