Dr. Marinela Bakotin Jakovac – ginekološka ordinacija

Dr. Marinela Bakotin Jakovac – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0178055

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900023163
Status: dom zdravlja

Adresa: Trogir, Kardinala A.stepinca 17
Broj i naziv pošte: 21220 Trogir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 3182