Dr. Marica Arula-Mrdjen – pedijatrijska ordinacija

Dr. Marica Arula-Mrdjen – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0061913

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 211121118
Status: koncesija

Adresa: Knin, Nelipićeva 1
Broj i naziv pošte: 22300 Knin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1157