Dr. Vesna Bacalja – pedijatrijska ordinacija

Dr. Vesna Bacalja – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0002127

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar
Šifra ordinacije: 637763777
Status: koncesija

Adresa: Čazma, Kralja Tomislava 16
Broj i naziv pošte: 43240 Čazma

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1291