Dr. Milena Bačić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Milena Bačić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0002330

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 288028805
Status: koncesija

Adresa: Zadar, Ivana Mažuranića 28A
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1333