Dr. Marija Hršak Banožić – ginekološka ordinacija

Dr. Marija Hršak Banožić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0144533

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900008156
Status: dom zdravlja

Adresa: Trešnjevka-Jug, Ulica Hrvoja Macanovića 2A
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7613