Dr. Mirjana Jakobović – ginekološka ordinacija

Dr. Mirjana Jakobović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0154270

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 250925095
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Biševska BB
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7711