Dr. Matko Pavlinović – medicina rada

Dr. Matko Pavlinović – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: SPLITSKO-DALMATIN
Status: koncesija

Adresa: Stjepana Ivičevića 2
Broj i naziv pošte: 21300 Makarska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: