Dr. Petar Pavlović – medicina rada

Dr. Petar Pavlović – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSK
Status: koncesija

Adresa: Martinečka Ulica 7
Broj i naziv pošte: 49250 Zlatar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: