Dr. Nadislav Pedić – medicina rada

Dr. Nadislav Pedić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ZADARSKA
Status: koncesija

Adresa: Ivana Mažuranića 28B
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: