Dr. Medicina Rada1 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – medicina rada

Dr. Medicina Rada1 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: SPLITSKO-DALMATIN
Status: dom zdravlja

Adresa: Kardinala A.stepinca 17
Broj i naziv pošte: 21220 Trogir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: