Dr. Medicina Rada2 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – medicina rada

Dr. Medicina Rada2 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: SPLITSKO-DALMATIN
Status: dom zdravlja

Adresa: Mladena Vodanovića 24
Broj i naziv pošte: 21400 Supetar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: