Dr. Mirjana Ivanović – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirjana Ivanović – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0033316

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 720872081
Status: koncesija

Adresa: Podsused-Vrapče, Vrabečak 4
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1382