Dr. Štefanija Iveković-Prepolec – pedijatrijska ordinacija

Dr. Štefanija Iveković-Prepolec – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0073393

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 771177119
Status: koncesija

Adresa: Ludbreg, Vinogradska Ulica 1
Broj i naziv pošte: 42230 Ludbreg

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1084