Dr. Mirna Vizinger-Koledić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirna Vizinger-Koledić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0117994

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 338633863
Status: koncesija

Adresa: Virovitica, Ulica Ljudevita Gaja 21
Broj i naziv pošte: 33000 Virovitica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1520