Dr. Miroslav Bede – pedijatrijska ordinacija

Dr. Miroslav Bede – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0005070

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900002026
Status: dom zdravlja

Adresa: Darda, Ante Starčevića 26
Broj i naziv pošte: 31326 Darda

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 868