Dr. Anica Bašnec Brkić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Anica Bašnec Brkić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0004669

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900009730
Status: dom zdravlja

Adresa: Sesvete, Ninska Ulica 10
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1123