Dr. Pedijatrija Dz Karlovac – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija Dz Karlovac – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9992847

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac
Šifra ordinacije: 900011564
Status: dom zdravlja

Adresa: Karlovac, Dr.vladka Mačeka 48
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 995