Dr. Pedijatrija Dz Koprivničko-Križevačka Žup. – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija Dz Koprivničko-Križevačka Žup. – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9993223

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica
Šifra ordinacije: 900001402
Status: dom zdravlja

Adresa: Đurđevac, Ljudevita Gaja 1
Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 970