Dr. Pedijatrija Dz Varaždinske Županije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija Dz Varaždinske Županije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9999230

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 900017457
Status: dom zdravlja

Adresa: Lepoglava, Trg Kralja Tomislava 8
Broj i naziv pošte: 42250 Lepoglava

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 619