Dr. Pedijatrija5 Dz Splitsko-Dalmatinske Zupanije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija5 Dz Splitsko-Dalmatinske Zupanije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9998934

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900019107
Status: dom zdravlja

Adresa: Makarska, Stjepana Ivičevića 2
Broj i naziv pošte: 21300 Makarska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1217