Dr. Pedijatrija3 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija3 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9998497

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900025832
Status: dom zdravlja

Adresa: Kaštela, Kaštel Stari, Put Štalija 13
Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 824