Dr. Pedijatrija Dz Virovit.-Podravske Županije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija Dz Virovit.-Podravske Županije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9991705

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 900006471
Status: dom zdravlja

Adresa: Orahovica, Stošićevo Šetalište BB
Broj i naziv pošte: 33515 Orahovica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 890