Dr. Pedijatrija3 Dz Zagreb Istok – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija3 Dz Zagreb Istok – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9994572

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900009748
Status: dom zdravlja

Adresa: Maksimir, Kozjak BB
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1083