Dr. Pedijatrija Dz Zagrebačke Županije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija Dz Zagrebačke Županije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9993983

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900013150
Status: dom zdravlja

Adresa: Križ, Ulica Zdeneka Tomičeka BB
Broj i naziv pošte: 10314 Križ

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 817