Dr. Pedijatrija3 Dz Zagrebačke Županije – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija3 Dz Zagrebačke Županije – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9900373

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900008563
Status: dom zdravlja

Adresa: Zaprešić, Ulica Pavla Lončara 1
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1069