Dr. Renata Jurman – pedijatrijska ordinacija

Dr. Renata Jurman – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0165514

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 900019360
Status: dom zdravlja

Adresa: Rovinj, Ulica Domenica Pergolisa – Via Domenico Pergolis 10/A
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1359