Dr. Ružica Jurlina – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ružica Jurlina – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0131440

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 214821480
Status: koncesija

Adresa: Trešnjevka-Jug, Ulica Hrvoja Macanovića 2A
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1375